Politika privatnosti

Uvod
Ovom Politikom privatnosti L2M SOLUTIONS DOO, Svetozara Ćorovića br. 10, 11120 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: ,,L2M Solutions“ ili ,,mi“) Vas obaveštava o obradi Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: ,,Podaci“) kao i o Vašim pravima i zahtevima za zaštitu podataka u skladu sa the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti EU I Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji, kako sledi:

 1. Iz kojih izvora dolaze lični podaci?
  Mi obrađujemo Podatke koje primimo od Vas prilikom vaše posete ili kupovom kursa na našem sajtu www.norajakovljevic.com (u daljem tekstu: ,,Sajt’’).
 2. Koji se Podaci obrađuju?
  Podaci uključuju:
  • Vaše lične podatke: ime i prezime, naziv kompanije (opciono), država, adresa, grad, okrug (opciono), poštanski broj, telefon, adresa e-pošte, identifikacioni podaci kompanije (opciono);
  • Podaci o vašoj kupovini: kupljeni proizvodi, količine i cene, broj profakture/fakture, datum i vreme kupovine, prethodne kupovine;
  • Podaci o vašem načinu plaćanja: npr. bankovni podaci…
  Mi ne skupljamo I ne obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti.
 3. Za koju svrhe se obrađuju Podaci?
  Podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka i za određene svrhe i za određeni period. U nastavku je navedena najvažnija svrha, trajanje i pravni osnov obrade. Ako prikupljamo Podatke od Vas u druge svrhe, obavestićemo Vas posebno pre prikupljanja tih podataka.
  3.1.Kupovina kursa preko Sajta
  Svrha: Obrađujemo Podatke koje navedete prilikom kupovine kursa u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema vama.
  Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti.
  Trajanje: Do povlačenja Vaše saglasnosti.
  Pored toga, Vaše Podatke obrađujemo samo dok za to postoji zakonska obaveza ili su nam potrebni Podaci za vršenje ili odbranu pravnih zahteva.
 4. Ko prima Vaše Podatke?
  U okviru L2M Solutions njena zaposlena lica i osnivači će primati vaše Podatke koji su im potrebni za gore navedenu svrhu. Ako smo zakonski obavezni na to, takođe ćemo preneti vaše Podatke nadležnim javnim organima. Pored toga, kompanije sa kojima sarađujemo (posebno IT i back office provajderi) dobiće Vaše Podatke ako su im potrebni za ispunjavanje njihovih zadataka. Ovi provajderi su dužni da poverljivo postupaju sa svim podacima, da ih obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno za njihovo pružanje usluga i pružaju svoje aktivnosti obrade u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Ako ove kompanije pružaju svoje aktivnosti obrade van Evropskog ekonomskog prostora, postoje odgovarajuće mere zaštite kako bi se osigurao odgovarajući nivo zaštite podataka.
  Vaše Podatke prenosimo sledećim primaocima:
  NAZIV KOMPANIJE REGISTROVANA ADRESA MESTO OBRADE
  DASHA TSF doo Beograd-Zvezdara

Veljka Dugoševića 54, Belgrade, Serbia
Serbia
DHL International Beograd d.o.o. Jurija Gagarina 36v, Belgrade Serbia

 1. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše Podatke?
  Da bi mogli da naručite i kupite kurs, potrebno je da navedete svoje Podatke. Ti Podaci su označeni sa (*) kao obavezni. Ako ne navedete te obavezne Podatke, ne možemo stupiti u ugovorni odnos sa vama i nećemo moći da pružimo naše usluge.
 2. Kolačići
  6.1 Tehnički nužni kolačići
  Na našem Sajtu koristimo kolačiće koji su male datoteke sačuvane na Vašem uređaju (veb pretraživaču, engl. “Web browser”). Nakon sledeće posete našem Sajtu pomoću istog uređaja, informacije sačuvane u kolačićima biće vraćene na naš Sajt. Podatke prikupljene putem ovih kolačića koristimo da bolje predstavimo naš Sajt i da ponude prilagodimo korisnicima, npr. kako bismo procenili upotrebu naše Sajta. Neki kolačići ostaju sačuvani na Vašem uređaju dok ih ne obrišete. Oni omogućavaju nam da prepoznamo Vaš veb pretraživač prilikom vaše sledeće posete. Ostali kolačići se čuvaju samo na našem Sajtu tokom trajanja vaše posete.Koristimo sledeći kolačić:
  Naziv kolačića Svrha Period čuvanja
  PHPSESSID Vaša sesija ID na serveru 1 sat

Ovaj kolačić je tehnički neophodan za prezentaciju Sajta. Možete da deaktivirate podešavanje kolačića u podešavanjima Vašeg veb pretraživača. Imajte na umu da generalna deaktivacija kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg Sajta.
6.2 Google Analitika
Pored tehnički nužnih, mi koristimo kolačiće Google Analitike, a sve radi usluge analize Sajta koju pruža Google LLC (u daljem tekstu „Google“). Ovi kolačići prenose podatke o Vašoj upotrebi Sajta na Google server u SAD. Međutim, Google će vašu IP adresu skratiti pre prenosa i preneti podaci se više ne mogu povezati sa Vama. Google će koristiti ove informacije za procenu opštih podataka o upotrebi našeg Sajta i za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na Sajtu. Ako želite da sprečite upotrebu kolačića Google Analitike,
to možete učiniti preko podešavanja pregledača (pogledajte odeljak 6.1) ili možete instalirati dodatak za pregledač dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Informacije o tome kako Google i njegova povezana društva koriste podatke i vrše skladištenje molim pogledajte Google Politiku privatnosti koja je trenutno dostupna na: https://www.google.com/privacy.html.
Kolačići Google Analitike Svrha Period skladištenja
_gat Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta
_gid Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta
_ga Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta

6.3 FACEBOOK AUDIENCE PIXEL
Mi takođe koristimo Facebook Audience Pixel alat za analizu kompanije Facebook Ireland Limited ili Facebook Inc. za merenje efikasnosti našeg oglašavanja. Piksel prikuplja informacije o korišćenju Sajta, kao na primer kada se Sajt koristi, i te informacije prosleđuje Facebook serverima u Irskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Ove informacije se takođe mogu ukrstiti sa drugim podacima na Facebooku ili našim informacijama koje imamo o Vama. Svi podaci prikupljene ovim načinom Facebook kodira koristeći „hashes“. Facebook Ireland Limited nalazi se u Evropskoj uniji; Facebook Inc. nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i ima sertifikat o zaštiti privatnosti koji osigurava zaštitu Vaših podataka.
Prikupljanje podataka putem Facebook Pixel odvija se samo uz Vaš pristanak. Ovu saglasnost možete u bilo kom trenutku da povučete. Poređenje podataka sa podacima koje smo čuvali zasnovan je na našem legitimnom interesu za marketing.

 1. Vaša prava u vezi obrade vaših Podataka
  Vi imate pravo: • da zahtevate informacije koji se Vaši lični Podaci obrađuju; • da se isprave ili izbrišu Vaši Podaci; • da ograničite obradu Vaših podataka; • da povučete svoj pristanak; • da prigovorite na obradu Vaših podataka; • da se prenesu Podaci;
  U slučaju da verujete da mi vršimo nedozvoljenu obradu Vaših Podataka molimo Vas da nas kontaktirate kako bi na najbrži način mogli da reagujemo. Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu u Srbiji: www.poverenik.rs.
 2. Automatizovana obrada i profilisanje
  Mi ne vršimo automatizovanu obradu Podataka niti profilisanje.
 3. Koga možete da kontaktirate?
  Ukoliko imate pitanja ili zahteve, možete da nas kontaktirate direktno putem slanja pismena na adresu ili e-mail:
  adresa: Svetozara Ćorovića br. 10, 11120 Beograd, Srbija
  e-mail: office@l2m.rs

Pergunte a vontade

Se você não consegue decidir qual curso é o melhor para você especificamente, fique a vontade para nos contactar e converesar com nossa equipe de especialistas para te auxiliar a fazer a melhor decisão.

Besplatne Konsultacije

Ukoliko ne možete da se odlučite koji od naših kurseva je najbolji za vas, slobodno nas kontaktirajte i naš tim stručnjaka će vam pomoći da napravite najbolju moguću odluku.

Free Consultations

If you can not decide which of our courses is best for you specifically, feel free to contact us and talk to our team of experts who will help you make the best decision.