Uslovi korišćenja

 1. Uvod
  L2M SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Svetozara Ćorovića br. 10, 11120 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: ‘’L2M Solutions’’ ili “mi”) je operater sajta www.norajakovljevic.com (u daljem tekstu: “Sajt”).

1.2. Korisnici Sajta imaju mogućnost da naruče različite pakete kurseva Bold Brows I NanoRemoval I da nas kontaktiraju vezano za navedene kurseve.

1.3. Vi možete da koristite Sajt u skladu sa pravilima navedenim u ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Nadamo se da ovo služi kao koristan vodič, ali obavezno pročitajte Uslove u potpunosti i pažljivo i kontaktirajte nas ako imate pitanja. Pristupanjem ili upotrebom Stranice prihvatate da Vas obavezuju ovi Uslovi. Uslovi koji odstupaju od ovih Uslova primenjivaće se samo ako ih mi pismeno potvrdimo.

 1. Informacije o kursevima

2.1. Svi kursevi dostupni na Sajtu se mogu naručiti i kupiti (u daljem tekstu: Kurs/evi) i mogu biti Online, Live i Individualni Kurs. Opisi Kurseva i šta je uključeno u cenu svakog Kursa se nalazi na Sajtu.

 1. Cena i prihvatanje
  3.1. Cene, ponude cena i opisi dati na Sajtu ne predstavljaju obavezujuću ponudu i možemo ih povući ili izmeniti u bilo kom trenutku pre izričitog prihvatanja Vaše ponude.
  Sve Vaše ponude za kupovinu Kursa od nas zahtevaće naše naknadno prihvatanje. Nismo dužni da prihvatimo vašu ponudu. Ugovor će se zaključiti isključivo uz naše izričito ili tiho prihvatanje Vaše ponude, posebno slanjem proizvoda kog ste naručili.
 2. Uslovi plaćanja
  4.1. Cena svakog pojedinačnog Kursa je kako je navedeno na Sajtu i primenjivaće se sledeće odredbe: • cene su izražene u dinarima za Studente u Republici Srbiji i u evrima za Studente van teritorije Republike Srbije. Ako nije drugačije naznačeno, cene ne uključuju troškove transporta i isporuke. Troškovi transporta I isporuke navedeni su odvojeno i snosite ih Vi. U slučaju da zaključenje ili izvršenje ugovora prouzrokuju poreze, bankarske takse, carine ili druge naknade, iste ćete Vi snositi; • ukupan iznos za plaćanje dospeva po vašoj porudžbini.
  4.2. Ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga nedovoljno ili je odbijeno, mi ćemo odbiti Vašu narudžbinu i nećemo snositi nikakvu odgovornost u vezi s tim.
 3. Način plaćanja
  5.1. Plaćanje Kursa može se izvršiti direktno sa naše bankovne račune, u skladu sa instrukcijama za plaćanje koje ćemo Vam dostaviti, ili putem devizne doznake ako je placanje u stranoj valuti.
  5.2. Nakon potvrde o uplati, obavestićemo Vas.
 4. Dostava proizvoda i pristup Craft Master aplikaciji
  6.1. Proizvodi za naručeni Kurs (u daljem tekstu: Proizvodi) biće isporučeni u roku od 15 dana nakon što dobijemo potvrdu o Vašoj uplati.
  6.2. Nastojimo da se pridržavamo rokova isporuke kako je navedeno u tački 6.1. Međutim, rokovi isporuke se smatraju procenom i stoga nas ne obavezuju.
  6.3. Pristup Craft Master aplikaciji dobijate u roku od 24h nakon dobijanja potvrde o Vašoj uplati.
 5. Viša sila
  7.1. Obe strane neće biti odgovorne za neizvršenje obaveza ili zakašnjenje u izvršenju svojih monetarnih obaveza, u meri u kojoj su propust ili kašnjenje uzrokovani, direktno ili indirektno, požarom, poplavom, zemljotresom, eksplozijama, elementima prirode, akti ili propisi državnih organa, nuklearna, hemijska ili biološka kontaminacija, ratni činovi, terorizam, neredi, građanski poremećaji, pobune ili revolucija, štrajkova, isključenja ili poteškoća u radu, epidemija ili bilo kojim drugim događajem ili okolnošću koji su van razumne kontrole vas ili nas, koji god entitet nije u stanju da izvrši (Strana koja ne izvršava svoje ugovorne obaveze). Takav događaj ili okolnost koja dovode do neizvršenja obaveza ili kašnjenja je slučaj više sile.
  7.2. Strana koja ne izvršava svoje ugovorne obaveze biće oslobođena bilo kakvog daljeg izvršenja obaveza na koje utiče viša sila I sve dok se viša sila traje.
 6. Zabranjeno ponašanje
  8.1. Ograničenje korišćenja – slažete se da nećete uređivati, menjati ili na bilo koji drugi način manipulisati kupljenim Proizvodima za Kkurs. Prihvatate da Proizvode možete koristiti samo za svoju upotrebu, pohađajući Kurs, bez menjanja ili uklanjanja bilo kog zaštitnog znaka, autorskih prava ili drugog obaveštenja iz isporučenih Proizvoda. Kupovinom Proizvoda pristajete da nećete prodavati, trgovati ili manipulisati bilo kojim Proizvodom koji dobijete od nas.
 7. Žalbe
  9.1 Dužni ste da pregledate Proizvode i da se uverite da su u besprekornom stanju, da odgovaraju opisu i da su kompletni. Zahtev za neispravne Proizvode ili nepotpunu isporuku možete podneti samo u sledećim slučajevima: ako nam bez odlaganja pošaljete pisanu i konkretnu žalbu zbog nedostataka ili nepotpune isporuke, a u svakom slučaju najkasnije pet (5 ) dana od prijema Proizvoda putem sledeće adrese e-pošte: office@l2m.rs.
  9.2. Ako niste zadovoljni našim uslugama ili imate problem u vezi sa plaćanjem, prosledite žalbu sa potpunim informacijama direktno našoj službi za podršku putem sledeće adrese e-pošte: office@l2m.rs u roku od dva (2) dana od datuma kada ste primili uslugu ili izvršili uplatu.
 8. Carine i izvoz
  10.1 Na Proizvode koji se uvoze u određene zemlje mogu se plaćati carine. Po dolasku Proizvoda na odredište koje ste odredili za isporuku, mogu Vam se odrediti troškovi carine, uvozne carine, porezi ili druge naknade. Sve takve dodatne troškove carinjenja, uvoznih carina, poreza ili drugih naknada snosite Vi.
 9. Politika Privatnosti
  11.1. Vaše lične podatke ćemo obrađivati isključivo u meri dopuštenoj zakonom i štitićemo ih od neovlašćenog pristupa. Primenjuju se uslovi Politike privatnosti.
 10. Završne odredbe
  12.1. Ovi Uslovi i svi pojedinačni poslovi zaključeni u njihovom izvršenju biće regulisani zakonom Republike Srbije.
  12.2. Svi sporovi koji proizilaze iz ovih Uslova ili su u vezi sa njima, uključujući, bez ograničenja, njihovo formiranje, valjanost, obavezujući efekat, tumačenje, izvršenje, kršenje ili raskid, kao i vanugovorne zahteve, konačno će biti rešeni od strane nadležnog suda u Beogradu, Republika Srbija.
  12.3. Ako neka odredba ili delovi odredbe u ovim Uslovima je ili postala nevažeća u skladu sa važećim zakonodavstvom, to neće uticati na efikasnost i validnost preostalih odredbi. U slučaju poništavanja odredbi ovih Uslova, smatraće se da je zamenjena odredbom koja je u pogledu sadržaja najbliža nevažećoj odredbi.

Pergunte a vontade

Se você não consegue decidir qual curso é o melhor para você especificamente, fique a vontade para nos contactar e converesar com nossa equipe de especialistas para te auxiliar a fazer a melhor decisão.

Besplatne Konsultacije

Ukoliko ne možete da se odlučite koji od naših kurseva je najbolji za vas, slobodno nas kontaktirajte i naš tim stručnjaka će vam pomoći da napravite najbolju moguću odluku.

Free Consultations

If you can not decide which of our courses is best for you specifically, feel free to contact us and talk to our team of experts who will help you make the best decision.